MÄRKLIG GROTTA I USA

Denna korta artikel beskriver en förvånansvärd grotta med talrika fornfynd.  Den ligger i en avlägsen dal i Illonois i USA.  Grottan, det vill säga ett hålrum i fast berg, upptäcktes i april 1982 av den amerikanska grottforskaren Russell Burrows.  Grottans ingång var blockerad med sten, likaså de inre gångarna.  I denna bergshåla har forskare hittat ett stort antal fornfynd, som inte hör hemma i Amerika.

Burrows och hans medarbetare hävdar att fynden i Illinois troligen är de viktigaste arkeologiska fynden i vår tid i USA.  Det är inte någon indianboplats.  Indianerna levde i en helt annorlunda tillvaro, säger man.

Fynden i grottan har inristningar med gamla europeiska och asiatiska skrivsätt.  Hela grottan utmärker sig just genom en kraftig koncentration av fynd med inristningar av olika slag, vapen av metall, mynt, keramik, tygbitar med mera.  Inristningarna omfattar också begravningsinskriptioner.

Amerikanska arkeologer och historiker i allmänhet har hittills inte ägnat Illinoisfynden någon större uppmärksamhet.  Men som redan nämnts har Russell Burrows många medhjälpare i sitt forskningsarbete.  Och det har skrivits många utmärkta böcker om de ifrågavarande fynden.

En av Burrows främsta medhjälpare är författaren Fred Rydholm.  Fred Rydholm är bosatt i Michigan och arbetar nu som föreläsare.  Den senaste boken om den märkliga fornfyndsplatsen i Illinois bär namnet The Mystery Cave of Many Faces.  Den bok om fyndplatsen, som Fred Rydholm har sänt till mig, är daterad är 1993.

Den ena av bilderna i denna artikel visar Russell Burrows, till vänster och Fred Rydholm, till höger.  Den andra bilden är en bild av Rydholm, daterad 1994.

Folk, ofta långt ifran, kommer oftå till Pörtom för att studera arkeologi i området.  Sommaren 1993 kom författaren och forskaren Fred Rydholm till Pörtom.  Vi gjorde besök på olika platser, ordnade utflykter till fornminnesplatser och så vidare.  Dessa promenader gav vår gäst och hans hustru något av en tidlös stämning.

Författarens och forskarens hustru var med på besöket.  Hon har sina rötter i Pörtom och tillhör släkten Vinberg.

 

 

Back to LETTERS OF C. FRED RYDHOLM